Takaisin Tietoa Ateasta

Yhteiskuntavastuu

Missiomme on rakentaa Suomea tietotekniikalla. Haluamme kantaa vastuumme niin ihmisistä, ympäristöstä kuin tulevaisuudestakin.

Sosiaalinen ja eettinen vastuu

Olemme Pohjoismaiden suurin it-infrastruktuuriratkaisujen toimittaja ja toimittamamme ratkaisut vaikuttavat suoraan hyvin monen ihmisen työn tuottavuuteen ja mielekkyyteen. Velvollisuutemme on toimia esimerkillisesti vastuullisuuskysymyksissä. Oman henkilöstömme kehittyminen, työssä jaksaminen, työturvallisuus ja tasa-arvo ovat meille tärkeitä. Tarjoamme työntekijöillemme mielekkään työympäristön ja mieluisat, vapaasti valittavat työvälineet. Mahdollisuus rytmityöhön lisää meillä työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Vastuumme ulottuu myös Suomen rajoja laajemmalle. It-laitteiden tuotantoketjut malmikaivoksilta käyttäjän taskuun tai työpöydälle ovat pitkiä ja monimutkaisia. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä strategisten laitevalmistajakumppaneidemme kanssa ja olemme jäsenenä Responsible Business Alliancessa, joka tukee elektroniikan maailmanlaajuisten toimitusketjujen vaikutuspiiriin kuuluvien työntekijöiden ja yhteisöjen oikeuksia ja hyvinvointia.

Kanssamme on turvallista toimia. Jokainen atealainen on sitoutunut noudattamaan Atean eettisiä ohjeita. Ohjeet velvoittavat kaikkia atealaisia ja Atean nimissä toimivia toimimaan lainsäädännön sekä yrityksessä vallitsevien arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

 

Ympäristövastuu

Atean ympäristöjärjestelmän tavoite on säästää luonnonvaroja vähentämällä materiaalien ja energian kulutusta sekä tehostamalla kierrätystä. Toimintamme on sertifioitu  ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimusten mukaisesti ja noudattaa  YK:n Global Compact -ohjelmaa, erityisesti sen ympäristöön liittyviä periaatteita. 

Asiakkaamme voivat säästää energiaa ja ympäristöä hyödyntämällä kehittämiämme tuottavan työympäristön ratkaisuja ja elinkaariratkaisuja, käymällä tehokkaita virtuaalineuvotteluja sekä hankkimalla meiltä energiatehokkaita laitteita.

GoITloop-kierrätyskonseptimme hoitaa käytöstä poistuneiden laitteiden tietoturvallisen ja ympäristöystävällisen hävittämisen sekä materiaalien kierrätyksen. Atea-konserni on Pohjoismaiden suurin elektroniikkajätteen kierrättäjä. Olemme kierrättäneet yli miljoona laitetta vuodesta 2012 lähtien.

Vuonna 2017 Atea Logisticsille toimitetuista käytetyistä it-laitteista 55 % voitiin kierrättää uudelleen käyttöön tai myyntiin. Jäljelle jäävien laitteiden materiaaleista 99,7 % pystyttiin kierrättämään.

Oma ict-ympäristömme Atea One Infra vähentää atealaisten energiankulutusta tuottamalla tietotekniikkapalvelut energiatehokkaista konesaleista ja mahdollistamalla kehittyneet etätyö- ja virtuaalineuvotteluratkaisut sekä tulostusratkaisut.

Takaisin Tietoa Ateasta
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer