Laddar meny

Miten Atea on sitoutunut EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen

Yleinen tietosuoja-asetus (englanniksi General Data Protection Regulation eli GDPR) on EU:n uusi henkilötietojen suojaamista koskeva asetus ja samalla merkittävin tietosuojalainsäädännön muutos viimeisten 20 vuoden aikana. Se korvaa vuonna 1995 annetun henkilötietodirektiivin (95/46/EY) ja vahvistaa EU:n kansalaisten oikeuksia omiin henkilötietoihinsa.

Atea arvostaa niin asiakkaidensa kuin työntekijöidensäkin yksityisyyttä. Atea sitoutuu noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja on valmis täyttämään sen asettamat vaatimukset uuden tietosuoja-asetuksen tullessa voimaan toukokuussa 2018. Saavuttaakseen tämän päämäärän Atea on aloittanut konsernin yhteisen EU:n tietosuoja-asetusta koskevan hankkeen, jolla vahvistetaan ja parannetaan tietosuojaa koko Atea-konsernissa.

Tietosuoja-asetusta koskevan hankkeen tavoitteena on, että kaikki Atean palvelut ja niiden taustalla vaikuttavat prosessit noudattavat yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tämä koskee kaikkia asiakassopimuksia, joiden puitteissa Atea käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja. Kaikkien Atea-yhtiöiden on otettava käyttöön samat uudet kontrollit ja prosessit. Näin varmistetaan riittävä tietosuojataso riippumatta siitä, mikä Atea-yhtiöistä käsittelee henkilötietoja.

Jatkuvan tietosuojan ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi Atea valvoo asetuksen noudattamista sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla.

Atean konsernin laajuisesti toimivalla tiimillä on tarvittava tietämys ja pätevyys valmistella Atean oma liiketoiminta tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttäväksi sekä auttaa asiakkaita tietosuoja-asetusta koskevissa projekteissa.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer